Chrome Pointer

Hacked By CraZzy

Sorry Admin Website Owned Sucess

Quanto Mais Vc Sou No Treinamento Menos Vc Sangra Na Batalha

Salves

Colder - Smoke - T1baah - User32 - Mandrak - Erro447 - B4C0N

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain